Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขการเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ ufabettinwm3.com ที่ผู้ใช้บริการทุกท่านควรทราบ และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากหากผู้ใช้บริการท่านใดผิดเงื่อนไขของเรา ทางเว็บไซต์สามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที อีกทั้งหากผู้ใช้ท่านใดละเมิดข้อตกลงร้ายแรงที่ส่งผลให้ทางเว็บไซต์เกิดความเสียหาย เว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงของเราได้ทันทีเช่นกัน

Terms and conditions

Terms and conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ใช้ควรทราบก่อนเข้าใช้บริการที่ ufabettinwm3.com

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้: ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการกับเราได้ และการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้บริการทุกท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นจริงเท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล: เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเว็บไซต์ของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปยังบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ก่อน
 3. การใช้งาน: ผู้เข้าใช้บริการต้องทำตามกฎและข้อบังคับที่เรากำหนดไว้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดิมพัน, การฝากเงิน, การถอนเงิน ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์กำหนดไว้เท่านั้น
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: เว็บไซต์ ufabettinwm3.com จะปฏิเสธความผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทั้งหมด ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 5. การยกเลิกสมาชิก: เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด
 6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: เว็บไซต์ ufabettinwm3.com มีสิทธิ์ปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขในเวลาใดก็ได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการท่านใดทราบล่วงหน้า
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ufabettinwm3.com จะเป็นของเว็บไซต์ ufabettinwm3.com เพียงผู้เดียวเท่านั้น และผู้เข้าใช้บริการทุกท่านไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้เด็ดขาด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ก่อน
 8. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขของเว็บไซต์เรา ถูกควบคุมและตีความตามกระบวนกฎหมาย ซึ่งการขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมายต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
 9. การติดต่อ: หากผู้ใช้บริการท่านใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง contact@ufabettinwm3.com ได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการตลอด 24 ชั่วโมง
 10. การละเมิดข้อตกลง: หากผู้ใช้บริการท่านใดละเมิดข้อตกลงของเรา เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายได้ในทันที
 11. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: หากผู้ใช้ท่านใดตัดสินใจเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ ufabettinwm3.com แสดงว่าผู้ใช้ยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้